Adı Soyadı  : Dündar YENER
Ünvanı        : Prof. Dr.
 
KİŞİSEL BİLGİLERİ
Doğum Yeri           : İskenderun
Doğum Tarihi        : 01.10.1975
Çalıştığı Kurum    : Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü  Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
İş Telefonu            : 0 (374) 254 10 00-1634,  Fax : 0 (374) 253 46 41 
Elektronik Posta  : dundaryener@ibu.edu.trdndryener@gmail.com
Yabancı Dil            : İngilizce

EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora (2004-2010): Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Bölümü / KONYA
Tez Konusu  : Fizik Laboratuarlarında Performans Değerlendirmesine Yönelik Yeniden Düzenlenen Deney Föylerinin Etkililiğinin  Değerlendirilmesi.
Yüksek Lisans (2001-2004): Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı Fizik Öğretmenliği Programı bilim Dalı / KONYA
Tez Konusu  : Kinematik Konusuna Ait Problemlerin Çözümüne Grafik Materyallerin Etkisi.

Lisans (1997-2001) : Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen Matematik Alanlar Bölümü Fizik Öğretmenliği Anabilim Dalı / KONYA
Orta Eğitim (1986-1992) : Konya Gazi Lisesi / KONYA
İlköğretim (1981-1986) : Barbaros İlkokulu / KONYA
Uzmanlık Alanları : Fizik Eğitimi, Performans Ölçme-Değerlendirme, Genel Fizik, Genel Fizik Laboratuvarı

MESLEKİ TECRÜBE
1) 2001- 2011, Araştırma Görevlisi, Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Meram / KONYA
2) 2011-2015, Yardımcı Doçent Doktor, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Gölköy / BOLU
3) 2015-Devam, Doçent Doktor, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Gölköy / BOLU

KATILDIĞI EĞİTİMLER (Belgeli)
1-  30-31 Mayıs 2008. Ulusal Hava Kalitesi Sempozyumu, Konya.
2-  18-20 Ekim 2007. International “Global Climate Change and Its Environmental Impacts” Conference, Konya/TURKEY.
3-  01-29 Mart 2002. Avrupa Birliği Eğitim Kursu, Konrad Adenauer Vakfı ve Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi.
4-  2001. İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası.